Aktualności

2022-02-10

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok i na złożenie zeznań CIT za 2021 rok

Szanowni Państwo!
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych. Już niebawem rozpoczną się konsultacje w sprawie powyższego projektu, podczas których będziemy mieli okazję przekazać naszą opinię na temat planowanych zmian, przedstawić ewentualne wątpliwości i sugestie. 

Jak podaje Ministerstwo Finansów, wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych będzie dotyczyć:
  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych - o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) - o 3 miesiące.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami, które znajdą się poniżej: 
https://www.gov.pl/web/finanse/dluzsze-terminy-sprawozdawcze-za-2021-rok-i-na-zlozenie-zeznan-cit-za-2021-rok?fbclid=IwAR1kkwvnR-aVbSBqTgFi1XBEMLYc-4OHLOHfJ5dMZcfmLfyqOnINu2EOTJE 


Już niebawem wysłuchamy Państwa opinii i postaramy się wypracować wspólne stanowisko naszego środowiska w sprawie powyższego projektu. Mamy nadzieję, że zechcą się Państwo podzielić z nami swoimi przemyśleniami, wątpliwościami i sugestiami.