O Fundacji

FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU BIUR RACHUNKOWYCH

Kim jesteśmy?

Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych z siedzibą w Warszawie jest instytucją wspierającą i zrzeszającą właścicieli biur rachunkowych z całej Polski, zarejestrowaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 000087484.

Nasza Fundacja powstała pod koniec 2020 r. jako efekt wieloletniej współpracy właścicieli kilkudziesięciu biur rachunkowych. Rozpoczynając od nieformalnej grupy na Facebooku, która stała się wyjątkowym miejscem wymiany doświadczeń, wsparcia i inspiracji, w maju 2017 roku zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie na żywo. To wydarzenie zapoczątkowało cykl spotkań, w trakcie których zrodził się pomysł stworzenia Fundacji, której celem będzie wspieranie i integracja właścicieli biur rachunkowych na dużo większą skalę.

Wyznaczanie
kierunku rozwoju biur rachunkowych w Polsce
Udostępnianie
gotowych rozwiązań, procedur i systemów usprawniających wspomagających pracę biur rachunkowych
Promocja
zrzeszonych biur rachunkowych
Wsparcie
merytoryczne właścicieli biur rachunkowych poprzez organizowanie szkoleń z podatków
i szkoleń z rachunkowości
Dostarczanie
sprawdzonej i praktycznej wiedzy na temat zarządzania biurem rachunkowym w trakcie szkoleń, spotkań i konferencji
Integracja
środowiska właścicieli biur rachunkowych i promowanie idei wzrostu przez współpracę
i podnoszenie standardów

Czym się zajmujemy?

Nasze główne działania obejmują:

1
Działalność edukacyjną,
a w ramach niej: szkolenia z podatków, szkolenia z rachunkowości, szkolenia
z prowadzenia biura rachunkowego, szkolenia podnoszące kompetencje managerskie, szkolenia z kompetencji miękkich, wartościowe artykuły na blogu
2
Kampanie społeczne
w ramach których podnosimy świadomość i edukujemy klientów biur rachunkowych, promujemy najlepsze biura rachunkowe
3
Współtworzenie rynku
poprzez integrację z innymi stowarzyszeniami i fundacjami, organizację wspólnych spotkań, konferencji oraz inicjatyw mających na celu poprawę warunków i zasad działalności na rynku biur rachunkowych
4
Aktywne oddziaływanie na potrzeby rynku
poprzez organizację badań rynku, bieżące śledzenie prasy fachowej, mediów oraz nastrojów w branży finansowo-księgowej, łatwiejszy dostęp do profesjonalnego oprogramowania
5
Integrację środowiska zawodowego
poprzez organizowanie konferencji i spotkań zarówno na poziomie regionalnym, jak
i ogólnopolskim