Aktualności

2022-04-05

List otwarty ws. składki zdrowotnej w Polskim Ładzie

-

Środowisko osób zawodowo zajmujących się outsorcingiem usług księgowych pracuje nad propozycjami zmian w zakresie składki zdrowotnej. W imieniu grupy zaangażowanych osób FWiRBR we współpracy z KIBR, SKwP i gronem zaufanych Doradców Podatkowych wystosowała dziś do Premiera RP list otwarty ws. składki zdrowotnej w Polskim Ładzie.


Jako Sygnotariusze apelowaliśmy o powołanie grupy ekspertów, którzy w sposób merytoryczny odnieśliby się do zapisów powyższej ustawy. Przedstawiliśmy również szereg kwestii, które wymagają pilnych konsultacji oraz modyfikacji. 


Poniżej prezentujemy najważniejsze punkty wspólnej pracy:

  • Podatek od podatku
  • Niewspółmierność czasu na korektę
  • Zaliczka zamiast składki
  • Sposób zaliczania do kosztów podatkowych faktur dostarczanych w kolejnym miesiącu a podstawa do składki zdrowotnej
  • Uściślenie istniejących uregulowań prawnych w związku z przekazywanymi informacjami przez ZUS w swoich poradnikach oraz podczas webinariów.
  • Zmiana przepisów odnośnie bieżącego okresu kalendarzowego czy składkowego.
  • Składka zdrowotna od nieuzyskiwanego dochodu- postulat zmiany zasad ustalania podstawy składki zdrowotnej osoby współpracującej
  • Rok składkowy - składka zdrowotna od nieuzyskiwanego dochodu
  • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych odnośnie uznania za koszt uzyskania przychodu składek z tytułu ubezpieczeń społecznych finansowanych ze środków pracodawcy w przypadku wynagrodzeń wypłacanych w kolejnym miesiącu kalendarzowym
  • Zmiana wyboru formy opodatkowania

Więcej informacji znajduje się w liście- w załączniku pod tekstem.

Zapraszamy do podpisania poniższej petycji: 
https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_odnonie_skadki_zdrowotnej_w_polskim_adzie?fbclid=IwAR2n_b8U7BUIophX7xVLOHxuFGDccD7pVQbcUakMhQw0d0sYluL2UVmCV2U