Baza wiedzy

Szczegóły artykułu
dodano: 2022-04-28 cena: 492,00 PLN

Bezpieczne Biuro Rachunkowe- Pakiet 3 szkoleń

Każdy z nas wiem, jak ważne jest bezpieczne prowadzenie biura rachunkowego. Nie ułatwiają tego jednak zagmatwane przepisy, które bardzo często się zmieniają, a niekiedy nawet wzajemnie się wykluczają. Z tego powodu postanowiliśmy przygotować specjalną ofertę promocyjną - trzy szkolenia w cenie dwóch. 

Pakiet "Bezpieczne prowadzenie biura rachunkowego" stanowi kompendium wiedzy na temat praw, obowiązków oraz sankcji prawnych, którym podlegają właściciele biur rachunkowych, księgowi oraz kadrowi. Pakiet obejmuje 10h szkoleń przepełnionych praktyczną wiedzą. Co więcej, otrzymają Państwo imienny dyplom zaświadczający o udziale w szkoleniu.

Promocja obowiązuje tylko do końca maja.

W skład pakietu wchodzą szkolenia:
 1. "Kodeks karny skarbowy dla biura rachunkowych"
 2. "Kontrole biur rachunkowych"
 3. "Bezpieczne prowadzenie biura rachunkowego"

Podczas pierwszego modułu zostaną omówione poniższe kwestie:
 • Kodeks karny skarbowy i odpowiedzialność karna skarbowa - co to za forma odpowiedzialności i jak się różni od odpowiedzialności cywilnej księgowego.
 • Kiedy księgowy może odpowiadać z KKS?
 • Omówienie głównych typów przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.
 • Gdy już zostanie stwierdzone popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego - rodzaje sankcji karnych skarbowych.
 • Umowa z klientem - czy jest to sposób na uniknięcie odpowiedzialności z KKS?
 • Czynny żal - kiedy można zastosować i jak działa?
 • Metody minimalizacji ryzyka odpowiedzialności z KKS.
 • Planowana nowelizacja KKS pod kątem odpowiedzialności księgowego.
 • Moduł pytań i odpowiedzi.
Podczas drugiego modułu omówimy:
 • Kiedy i w jakim zakresie organy mogą prowadzić kontrolę lub inne czynności dotyczące biura rachunkowego (w tym, dotyczące klientów biura rachunkowego)?
 • Jak wygląda kontrola - przepisy i praktyka?
 • Jakie prawa i obowiązki ma kontrolujący oraz kontrolowany?
 • Jak zachowywać się w sytuacji kontroli?
 • Najczęstsze ryzyka związane z kontrolą - z praktyki.
Podczas trzeciego modułu omawiane zostaną następujące zagadnienia:
 • Obowiązki księgowego oraz biura rachunkowego
 • Cywilnoprawna odpowiedzialność księgowego
 • Prawo karne i karne skarbowe
 • Księgowy, jako członek zarządu
 • Obowiązki księgowego na gruncie AML
 • Rola biura księgowego w procesie przetwarzania danych osobowych
 • Księgowy, a raportowanie schematów podatkowych (MDR)
Prowadzący:

Krzysztof Staniek - doktor nauk prawnych, radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners Law for Industry. Przez kilkanaście lat jako prezes zarządu oraz dyrektor zarządzający kierował dużymi holdingami spółek z branży produkcyjnej. Na bieżąco zajmował się prawnymi i podatkowymi wyzwaniami związanymi z działalnością produkcyjną zarządzanych przez siebie spółek, zarówno na terenie UE jak i poza nią. Doświadczenie w biznesie łączy z praktyką prawniczą. Przeprowadził szereg procesów inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych, a także kierował przebiegiem budowy zakładów produkcyjnych. Realizował skomplikowane transakcje przejęć i łączenia spółek. Z powodzeniem negocjował umowy na wszystkich kontynentach.

Michał Staniek - radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners Law for Industry. W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie przy złożonych projektach. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz budowanie transgranicznych modeli rozliczeń podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych. Aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność. Nie unika sali sądowej, z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Jest stałym współpracownikiem największych firm szkoleniowych w Polsce, a także wykładowca na uczelniach wyższych.

Wojciech Frankiewicz - adwokat, partner w kancelarii Staniek & Partners Law for Industry. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach Prawo oraz Filologia Angielska. Uczestnik stypendium konfucjańskiego, w ramach którego ukończył na Politechnice Pekińskiej kurs języka i literatury chińskiej. Posiada niemal 6-letnią praktykę prawniczą, w trakcie której realizował projekty dla dużych i średnich przedsiębiorców (w tym z kapitałem zagranicznym), prowadzących działalność m.in. w branżach: spożywczej, telekomunikacyjnej, automotive, okuć budowlanych. Łączy szerokie kompetencje w obszarach prawa gospodarczego (kompleksowa obsługa korporacyjna przedsiębiorców, prawo kontraktowe), prawa cywilnego oraz prawa pracy.  Specjalista prawa nowych technologii.

Dariusz Sikora - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. W latach 2006 - 2013 był funkcjonariuszem Agencji Wywiadu. Ukończył kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu metod przesłuchania, metodyki i analityki wywiadowczej. Ukończył także szkolenia prowadzone w ramach szkoleń sojuszniczych NATO a także organizowane przez Daniem Morgan Graduate School w Waszyngtonie zakończony tytułem M.A. Intelligence.
Aktualnie zajmuje się doradztwem strategicznym dla funduszy inwestycyjnych i odpowiada za obszar audytów prawnych oraz finansowych w funduszu sekurytyzacyjnym. Ponadto, praktykuje z zakresu prawa finansowego.
Na co dzień interesuje się strzelectwem sportowym. 

Tomasz Rzepa -  absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Center for American Law University of Florida. W latach 2006 - 2019 Tomasz pracował w Departamencie Podatkowym KPMG, przez ostatnie kilka lat pełniąc funkcję Dyrektora. Tomasz specjalizował się m.in. w kwestiach związanych z kontrolami podatkowymi, postępowaniami i kwestiami odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej. Reprezentował w trakcie kontroli i postępowań wiele największych polskich firm, jak również koordynował wdrożenie procedur działania na wypadek kontroli organów podatkowych.  
To tylko część artykułu, w całości przeczytasz go w ramach płatnego dostępu. Wybierz jedną z opcji poniżej i zamów dostęp

Bezpieczne Biuro Rachunkowe- Pakiet 3 szkoleń

492,00 PLN