Nasze inicjatywy

Sprawy ważne dla branży księgowej są dla nas priorytetem. 
Staramy się nieść wsparcie przedsiębiorcom oraz zabieramy głos w istotnych dla nas sprawach.  
Fundacja może pochwalić się pierwszą petycją, która zakończyła się sukcesem w postaci odroczenia składania SF za 2020 rok! 
W załączeniu petycja oraz odpowiedź MF.