Wykładowcy

Maciej Kraus

Maciej Kraus

Doktor Maciej Kraus jest wieloletnim wykładowcą ekonomii behawioralnej na Stanford University oraz London Business School, a w Polsce od lat prowadzi zajęcia z zarządzania cenami. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania cenami na rynkach B2B i B2C na całym świecie. Doradzał zarówno globalnym koncernom (m. in. Siemens, Daimler, Johnson&Johnson, Cemex), jak i MŚP. Jest współzałożycielem wielu start-upów, partnerem w funduszu VC Movens Capital oraz mówcą TED i autorem książek.