Wykładowcy

Mateusz Prucnal

Mateusz Prucnal

Mateusz Prucnal - psycholog, przedsiębiorca, doradca biznesowy i coach. Od 2011 roku pełni funkcję Eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej, gdzie zajmuje się oceną jakości kształcenia w Polsce. Rok później został Prezesem Zarządu Fundacji na rzecz rozwoju - Inspirator, w której rozpoczął pracę z młodzieżą oraz przedsiębiorcami. Wspiera rozwój wielu start-up'ów oraz inspiruje do życiowej proaktywności. W 2014 roku założył firmę, która obecnie zajmuje się koordynacją projektów dofinansowanych przez Unię Europejską dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przedsiębiorców.