Wykładowcy

Dariusz Sikora

Dariusz Sikora

Dariusz Sikora (mjr rez.) – absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. W latach 2006 – 2013 był funkcjonariuszem Agencji Wywiadu. Ukończył kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu metod przesłuchania, metodyki i analityki wywiadowczej. Ukończył także szkolenia prowadzone w ramach szkoleń sojuszniczych NATO a także organizowane przez Daniem Morgan Graduate School w Waszyngtonie zakończony tytułem M.A. Intelligence. 

 

Aktualnie zajmuje się doradztwem strategicznym dla funduszy inwestycyjnych i odpowiada za obszar audytów prawnych oraz finansowych w funduszu sekurytyzacyjnym. Ponadto, praktykuje z zakresu prawa finansowego. 

 

Na co dzień interesuje się strzelectwem sportowym. Mąż, posiada syna.